มารู้เรื่องวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

www.sakurareform.net

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นมีมาอย่างยาวนานมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ในยุคโจมง จนถึงวัฒนธรรมผสมร่วมสมัยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และ อเมริกาเหนือ  มาพูดถึงศิลปะดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นทั้งงานสีมือ เช่น โอะริงะมิ อุกิโยะ-เอะ (ตุ๊กตา  เครื่องปั้นดินเผา ) อิเกะบะนะ(การจัดดอกไม้) การแสดง เช่น คะบุกิ โร บุนระกุ ระกุโงะ และสุดท้ายประเพณีต่างๆ เช่น พิธีชงชา การจัดสวน สถาปัตยกรรม อาหาร การละเล่น ศิลปะการต่อสู้ และ ดาบ และปัจจุบันกาตูนมังงะหรือหนังสือกาตูนญี่ปุ่นเป็นเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ พ.ศ. 2523 จนถึง ปัจจุบัน เช่น OnePiece TheSevenDeadlySins Naroto AttackonTitan

วัฒนธรรมดนตรีจากประเทศญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนและคาบสมุทรเกาหลี เครื่องดนตรีมีหลายชิ้น เช่น โคะโตะ บิวะ ถูกนำเข้ามาจากจีน และ ชะมิเซ็งเป็นเครื่องดนตรีโดยดัดแปลงมาจากโอะกินะวะ ช่วงหลังจากสงคราม ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลดนตรีจากอเมริกาและยุโรปก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านแนวดนตรี ซึ่งปัจจุบันนี้ เรียกว่า เจ-ป็อป ประเทศญี่ปุ่นได้มีนักดนตรีคลาสสิกระดับโลกมากมาย เช่น เซจิ โอะซะวะ เป็นนักวาทยกร,มิโดะริ โกะโต นักไวโอลิน

ส่วนทางด้านศาสนาของในประเทศเปิดกว้างเรื่องศาสนา ประชาชนของญี่ปุ่นในปัจจุบันนั้นไม่ยึดติดกับศาสนา ซึ่งคนญี่ปุ่นสามารถปฏิบัติประเพณี ของศาสนาที่แตกต่างกันโดยไม่รู้สึกอคติใดๆ นอกจาก ศาสนาชินโด ซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศญี่ปุ่น เปิดกว้างให้กับศาสนาอื่น ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และการนำพุทธศาสนา ลัทธิขงจื้อ และ คริสต์ศาสนากิกายคาธอลิค จากการผลสำรวจประชาชนของประเทศญี่ปุ่น มีตัวเลข  51.8 เปอร์เซ็นต์ ได้ระบุตัวเองว่าไม่มีศาสนา ศาสนาของญี่ปุ่นจึงถูกผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างดี จึงทำให้ไม่ค่อยมีเรื่องสู้รบกันด้วยสาเหตุศาสนาน้อยมาก ผู้ที่ต่างศาสนากันสามารถแต่งงานกันได้โดยไม่ผิดหลักของศาสนา และ ยกเลิกสอนศาสนาในโรงเรียนอีกด้วย