การเลี้ยงลูกให้มีระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่น

www.sakurareform.net

อย่างที่รู้ๆกันนั้นชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่เคารพกฎและระเบียบของสังคมเป็นอย่างมาก เราจึงนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกฝังให้เด็ก ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติได้ ซึ่งเราจะนำเสนอจุดเด่นที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน และ แนวทางการทดลองฝึกลูกด้วย

  • การเลี้ยงเด็กให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพื่อให้ได้สัมผัสกลิ่นดินทรายมากกว่าหมกตัวอยู่แต่ในบ้าน เพื่อให้เด็กนั้นยังคงเป็นเด็กเพราะปัจจุบันนั้น สังคมในเมืองใหญ่มีวัตถุชวนน่าหลงไหน เด็กนั้นควรจะใช้เวลากับตัวเองให้เต็มที่ เพราะในเมืองนั้นเต็มแต่ไปด้วยความเครียด ความกดดันทางสังคมอยุ่ตลอดเวลา
  • การสร้างจิตสาธารณะให้เด็ก การสร้างจิตสำนึกให้เด็กไม่คิดเห็นแก่ตัว โดยต้องทำให้เด็กต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นกันได้ทั่วไป สังคมญี่ปุ่นนั้นการต่อแถวจะทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามีคนเยอะๆจะต่อแถวอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีการที่จะมาแซงคิวกัน พฤติกรรมเหล่านี้เป็นที่ระอาใจมากแก่ผู้พบเห็น
  • เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นเรื่องอยากมากหากสังคมไม่ยอมรับกฎกติกาทางสังคมในข้อนี้ สืบเนื่องมากจากเราสามารถวางแผนเวลาได้อย่างแม่นยำ เพราะในประเทศ การเดินทางด้วยรถไฟชินคันเช็น แม้แต่รถประจำทางก็มีตารางตรงต่อเวลามาก การปลูกฝังให้รู้คุณค่าของคำว่าเวลา
  • ไม่ปกป้องเด็กเมื่อทำผิด หากเมื่อลูกของเรานั้น ไปทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ละเมิดผู้อื่น คนเป็นพ่อแม่ต้องทำการตักเตือนทันที แล้วต้องอยากนิ่งนอนใจต้องพยายามแก้ไขพฤติกรรมให้ได้
  • การให้กำลังใจเด็ก เพราะสังคมญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูง คนเป็นพ่อแม่เมื่อลูกทำผิดพลาดหรือผิดหวังไม่ควรไปซ้ำเติม ควรให้กำลังใจและเฝ้าดูอยู่ห่างๆไม่ควรบังคับให้เรียนมากเกินไป จนเด็กรู้สึกกดดัน และในอนาคตเด็กอาจจะต่อต้านไปเลยก็ได้ ควรให้เด็กได้รับประสบการณ์ตามธรรมชาติ