www.sakurareform.net

ประวัติ กำเนิดซามูไรของญี่ปุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร

July 13, 2016 admin 0

ประวัติศาสตร์ได้จารึก ตำนานของนักต่อสู้ซามูไร เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยคตวรรษที่ 11 เมื่อรัฐบาลแควนขุนนางศักดินาอ่อนแอลง จึงไปขอให้มินาโมโตกับทาอิรา ซึ่งเป็นเผ่าที่มีนักรบที่เข้มแข็งเพื่อค้ำจุนอำนาจ แต่ว่าทั้ง 2 เผ่านี้ไม่ถูกกันแต่แรกแล้ว จึงเกิดเหตุการณ์สู้รบกัน และไม่แค่นั้นยังเป็นนักรบที่ขาดวินัย ป่าเถื่อน สร้างความเดือดร้อนแคลงใจให้กับชาวบ้าน จึงมีบันทึกในแผ่นจารึกว่า ซามูไรหลายคนได้ถือโอกาสทำตามใจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง ซ่องสุมกำลังอย่างลับๆข่มขู่เจ้าหน้าที่ตลอดจนย่ำยีลูกเมียของราษฏร ไปปล้นเอาสัตว์เลี้ยงไปจากชาวไร่ชาวนา จนได้สามารถทำงานได้ เดินถืออาวุธเหมือนกับโจรป่าเมื่อชาวบ้านไม่สามารถพึ่งพาใครได้ จึงสมัครรวบรวมพักพวกจัดต้องกำลังรับมือพวกนักรบเหล่านั้น โดยรวบรวมคนในหมู่บ้าน ลูกหลาน จนได้เป็นกองกำลังเล็กๆ ส่วนอาวุธก็มีตามมีตามเกิด […]